Aktualno

ZAKLJUČEK PROJEKTA OZNAČITEV KAČJEGA GRADU IN PROMOCIJSKI MATERIALI

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna je na razpis Lokalne akcijske skupine LAS Od Pohorja do Bohorja v letu 2012 uspešno prijavil projekt Označitev Kačjega gradu in promocijski materiali v skupni vrednosti 7.157,77 Eur z DDV. Upravičeni stroški znašajo 6.064,81 Eur, saj davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Projekt “Označitev Kačjega gradu in promocijski materiali“ je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine “Od Pohorja do Bohorja“ v višini 41,94 %.

Partnerji v projektu so bili Občina Dobrna, Terme Dobrna, Planinsko društvo Dobrna in Piknik prostor pri Marovšek. S projektom smo dopolnili manjkajočo turistično infrastrukturo. Izdana je večjezična zloženka za Gozdno učno pot Dobrna. V okviru projekta sta bili nabavljeni tudi dve stojali, kjer bo promocijski material na voljo krajanom in obiskovalcem Dobrne. Hkrati je bila oblikovana in izdelana tudi večjezična informacijska tabla z opisom Kačjega gradu, ki je nameščena  ob novi klopi za počitek ob vznožju poti na Kačji grad. V okviru projekta je bil natisnjen tudi kartonček za evidentiranje osvojenih vrhov na poti Od Miklavža do Miklavža.

Več o projektu si lahko preberete na:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_programa_razvoja_podezelja/os_4_leader/

las logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *